Klubnyheder

Generalforsamling

6. februar 2017, 09.40

Generalforsamling Tirsdag den 21/2 kl 19:30

i Cafe Bolden

Dagsordenen:

1.Valg af dirigent og referent

2.Beretning over afdelingens virke i det forløbne år

3.Forelæggelse af afdelingens regnskab til godkendelse

4.Information om det fastlagte budget

5.Fastsættelse af kontingent for det kommende år

6.Indkomne forslag

7. Valg

  • formand - sekretær
  • øvrige bestyrelsesmedlemmer

Formanden genopstiller, sekretæren genopstiller ikke.

Der skal bruges kandidater til bestyrelsen, så kontakt formanden , hvis du vil vide mere om bestyrelsesarbejdet

8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Pbv

Peter Thue Poulsen

Formand

Ålholm Fodbold

thuepoulsen@youmail.dk