Fordeling af baner under corona

Banernes fordeling med Corona felter