Generalforsamling 2021

Generalforsamling I Ålholm Fodbold

Generalforsamling (Virtuel)på Teams

Tirsdag den 23/2 2021 klokken 19:30


Dagsorden:

 • Valg af dirigent og referent
 • Beretning over afdelingens virke i det forløbne år
 • Forelæggelse af afdelingens regnskab til godkendelse
 • Information om det fastlagte budget
 • Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 • Indkomne forslag
 • Valg:  
 • Eventuelt
 • Formand – Sekretær
 • Kasserer
 • Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling indsendes til formanden (thuepoulsen@youmail.dk) senest den. 15/2 2021

Noter

7.    Valg:

a.    Formand - Sekretær:

1.    Formanden genopstiller

2.    Sekretær genopstiller

b.   Kassereren

       Vores kasserer ønsker at udtræde af bestyrelsen, ny kandidat ønskes til valg for 1 år.

c.    Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Der er et medlem der er udtrådt.

 Følgende genopstiller til bestyrelsen:

 • Achim (for 2 år)

  Link til  generalforsamlingen: Klik her for at deltage i mødet