Brug af Ålholm hallen

Generelle regler

For at sikre at Ålholmhallen/fodboldbanerne til stadighed er et godt sted at være, gælder et sæt regler for, hvorledes vi bruger faciliteterne. Reglerne skulle gerne medvirke til at forhindre indbrud/hærværk og at vores udstyr bliver væk ? alt sammen noget, der potentielt skal erstattes af klubben.

Ålholmhallen er til rådighed for Ålholm IF Fodbold i den af kommunen anviste tid, dog ikke i skolens ferieperiode. Skal hallen benyttes uden for disse tider, skal det aftales med Formanden, der har et nøglekort. Ålholmhallen må således ikke benyttes til private arrangementer uden forudgående aftale med Formanden, Ålholmskolen (og kommunen).

Når hallen forlades, skal alle yderdøre (hoveddøren og glasdørene) efterses og låses.

Dørene til omklædningsrum, toiletter, sløjdgangen, brandgangen mellem hallen og sløjdgangen, døren til hallen samt døren til "Cafe Bolden" låses. Det kontrolleres også, at de røde branddøre er lukkede.

Før hallen forlades, skal der efterses, at vandet ikke løber, og at lyset er slukket i de benyttede omklædningsrum og toiletter. Bemærk at brugeren før dig kan have åbnet for et ekstra omklædningsrum, som selvfølgelig så skal låses.

Det er ikke tilladt at ryge indendørs, hverken i omklædningsrum, taktikrum eller andre steder.

Indendørs fodbold

Når bolde og overtrækstrøjer har været anvendt, låses de ind i de hvide skabe i gangen: Ungdom i skab 1 og 2, Senior i skab 3.

Det er en god ide at samle bolde i nettene, før der spilles kamp - det forhindrer, at bolde, der ligger i hjørnerne, ikke kommer med ind i skabene efter træning.

Når banderne sættes op, skal dækslerne til stolpehullerne lægges i den blå spand.

Stolperne fra banderne sættes i vognen med bunden (kraven) op, ellers er det meget mere besværligt at sætte dem op næste gang. Ved bandenedtagningen vil det være godt, hvis pladerne til målene og hjørnerne bliver lagt på samme vogn, så bliver opsætningen nemmere

Når banderne tages ned skal vognene placeres således, at det er muligt for Badminton og Håndbold at få deres ting ud af rummet, uden at skulle køre bandevognene ud af rummet først. Se nærmere beskrivelse heraf på opslag i rummet.

Det er naturligvis ikke tilladt at benytte udendørssko på gulvet i hallen.

Udendørs fodbold

Det er ikke tilladt at have fodboldstøvler på indendørs.

Det er ikke tilladt at vaske fodboldstøvler i baderummet.