Velkommen til

Ålholm IF Fodbold

Velkommen til Ålholm IF - Fodbold

Ålholm IF - Fodbold er en afdeling under Ålholm Idræts Forening (Ålholm IF) og som har sit idégrundlag i det sociale arbejde, med udgangspunkt i ungdommen i Hillerød vest.

I Ålholm Fodbold er der plads til alle, og det skal være sjovt at spille fodbold. Ålholm fodbold er en breddeklub i ordets bedste betydning. 

Klubben har et samarbejde med FC 

Nordsjælland


VIGTIGT:

Kulturministeriets ændrede retningslinjer slår helt fast, at muligheden for at være op til 50 personer til stede alene gælder personer, som er en aktiv del af aktiviteten, herunder udøvere, trænere, dommere mv.. Det betyder, at der ikke må være tilskuere, heller ikke selvom man samlet set ikke er mere end 50 forsamlet.

 

Fodboldens Corona-regler er blevet opdateret i henhold til myndighedernes nye retningslinjer. Både opdateret protokol og uddybende FAQ kan som altid findes på denne side:

 

FODBOLDENS CORONA-REGLER

 

Pr. 22. marts 2021 skal I være særligt opmærksomme på følgende forhold:

  • Forsamlingsloftet på 50 personer gælder både for træning og kamp. I de 50 personer tæller trænere, dommere og udskiftere også med.
  • Tilskuere er ikke tilladt til hverken træning, kampe eller stævner. Muligheden for at være op til 50 personer til stede gælder alene personer, som er en aktiv del af aktiviteten, herunder udøvere, trænere mv. Det gælder dermed ikke tilskuere.
  • Forsamlingsloftet på 50 personer gælder for alle aldersgrupper.
  • Forsamlingsloftet på 50 personer gælder kun for den organiserede foreningsidræt.
  • Ved træning må en træner ikke stå for træningen af mere end én træningsgruppe ad gangen. Træneren tæller med i de 50 personer, som en gruppe må bestå af.
  • Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for personer, der er til stede i kraft af et arbejdsforhold (læs uddybning af dette i FAQ via linket ovenfor). Dette gælder kun ansatte, der har en kontrakt og får en månedlig løn samt kan fremvise en lønseddel. Dette gælder ikke personer, der kun oppebærer godtgørelse. Derfor er denne undtagelse fx ikke gældende for breddedommere, de fleste breddetrænere mv.
  • Al indendørs idræt og foreningsaktivitet skal holdes lukket.
  • Der opfordres til omklædning hjemme. Omklædningsrum, toiletter og opbevaringsskure kan holdes åbne for kortvarig brug, men ikke for anden ophold (vær også opmærksom på arealkravet om 7,5 kvadratmeter pr. person disse steder). Hurtig omklædning er tilladt under hensyntagen til kvadratmeterkravet. At tage bad i omklædningsrum er ikke tilladt.
  • Klubhuse skal fortsat holdes lukket.
  • Professionel fodbold er fortsat undtaget forsamlingsforbuddet.

Pas godt på jer selv og andre.

pbv
Peter Thue Poulsen
formand Ålholm Fodbold

Web shop med Ålholm Fodbold tøj

Ålholms nye  tøjleverandør er Addidas, se i webshoppen hvad  der er i Kollektionen

www.sport-direct.dk/hilleroed/åif

Nyheder
Der er endnu ikke oprettet nyheder
Corona retningslinier I Ålholm Fodbold

Guideline og retningslinier i forbindelse med træning i og kampe Ålholm Fodbold. Rev 8. 23/3/2021


Bestyrelsens opgaver:

Bestyrelsen holder sig opdateret på retningslinjerne fra myndighederne, og har ansvaret for at disse bliver efterlevet.

Fodboldaktiviteter igangsættes først, når bestyrelsen mener at aktiviteterne kan udøves med afsæt i Fodboldens Corona regler. Ved ændringer i Fodboldens Corona regler revideres Ålholm fodbolds retningslinjer herefter.

Bestyrelsen beslutter om aktiviteter kan opstartes. Bestyrelsen følger og evaluerer organiseringen og afviklingen af aktiviteten.

Bestyrelsen udarbejder en plan for gennemførsel af aktiviteter.

Bestyrelsen sørger for at der er en Corona-ansvarlig  i klubben der kommer på anlægget med passende mellemrum,

Den Corona-ansvarlige udstyres med en speciel vest og anvisninger fra den Corona ansvarlige skal følges

Der printes og opsættes plakater med fodboldens Corona-regler på anlægges, ligesom disses sendes ud til trænere og forældre.

Klubben sørger for håndsprit og sæbe. Vandhanen ved boldrummet benyttes (ingen adgang til hallen)

Trænernes opgaver/ansvar

Trænerne skal sende en plan over antal træningsgrupper de forventer at anvende til træning, herefter bliver træningsplanen tilrettelagt efter bane kapacitet og antal træningsgrupper.

Trænerne og frivillige indkaldes til et ”Corona forum” hvor regler og retningslinjer forklares, træning kan ikke startes før mindst en træner årgangen har deltaget i Corona forum. Corona forum kan være enten personlige samtaler eller via internettet (skype og lign). Hvis trænere ikke har deltaget i skype møde eller samtaler skal trænerne bekræfte at have læst og forstået reglerne ved at  sende en mail hvor der bekræftes dette til formanden. 

Såfremt trænerne har meldt et forkert antal grupper ind, kan den Corona-ansvarlige på anlægget udstede påbud om ændring eller aflysning af dele af træningen.

Vestene til den Corona ansvarlige er delt i to kasser, en med rene og en med veste der skal til vask. Hvis der ikke er flere rene veste kontaktes formanden.

 

 

 

Guidelines for afvikling af Aktiviteter:


Før træning

Sundhedsmyndighedernes anbefalinger skal følges.

Omklædning må ikke anvendes.

Der må ikke mødes op til træning hvis man har symptomer på Covid-19 eller bor sammen med eller har været i kontakt med en der er testet positiv.

Der er ingen træning for personer i risikogrupper uden myndighedsgodkendelse.

Alle møder omklædt til tiden (ikke før) og går direkte til deres træningsgruppe.

Hvis børn afleveres af deres forældre, skal dette ske uden for anlægget, da der ikke må være tilskuere på anlægget

Kun trænere, Corona ansvarlige og bestyrelse har adgang til boldrum og container.

Der trænes i grupper af maksimalt  50 personer inklusive voksne, og der må ikke skiftes ud i grupperne under træningen.

Der vælges et sæt kegler og bolde til hver træningsgruppe, og som kun må bruges af denne gruppe

Bruges overtræksveste skal de vaskes efter brug

Der må kun anvendes private drikke dunke, som medbringes hjemmefra og må ikke deles.

Alle vasker hænder/spritter hænder af inden træningen.


Under træning

Der skal være en voksen/træner tilstede i hver gruppe

Der bør holdes 2 meters afstand under så meget af træningen som muligt

Under træning er sporadisk kropskontakt tilladt. Det anbefales dog, at man undgår unødig kropskontakt, som fx gruppekram og high fives.

Under træning er det kun den ansvarlige/træneren der må flytte kegler

Det frarådes at heade og laves brysttæmninger

Det anbefales, at boldkontakt med hænderne begrænses mest muligt med undtagelse af målmanden, der skal bruge EGNE handsker, som skal være vasket af før træning. Træningsgrupperne må ikke blandes under træningen


Efter Træning

Alle spillere forlader træning lige efter den er slut. Anlægget skal forlades alene, ikke i grupper.

Træner eller en udpeget forælder vasker rekvisitter af med sæbe og vand (eller sprit)

Hvis der er flyttet på mål, skal de flyttes tilbage, så der er et mål på hver bane. Hvis målene flyttes skal de afsprittes.

Hvis en spiller, frivillig eller træner får symptomer og testes positiv skal klubber, trænere og medspillere straks informeres.

 Ved Kampe:

Der er nu efter Corona retningslinjerne er tegnet  felter på siderne af alle banerne, hvor spillere, der er en del af holdet, samt træneren skal opholde sig under kampen – og ikke andre. Det skal samtidig henstilles, at trænerne ved stævner også holder deres spillergruppe samlet på tilstødene baneareal, når de ikke spiller kamp!

Forældre er ikke tilladt på banearealet!

I forbindelse med kampe må omklædningen anvendes, omklædning og baderum efterlades rengjort.

Praktisk information

Du kan finde træningstider og trænerliste i menuen ovenfor.

DBU kampplaner her DBU og DGI kampplaner her DGI

Hjemmekampplan med dommerpåsætning finder du her

Kampplan med dommer forår 2021 - Ålholm IF Fodbold (aalholm-if.dk)


Sådan finder du osAktiviteter
2021
24
Sep
Række 4 - FIF/Ålholm - Hjemmebane (Drenge 2010)
16:30 - 18:15 fredag 24. sep
FIF, Kunstgræsbanen, Milnersvej 37A, 3400 Hillerød
2021
25
Sep
Fodboldtræning (Drenge 2012)
8:45 - 10:00 lørdag 25. sep
Fodboldbanerne ved Ålholmhallen
2021
25
Sep
U11 Drenge 2 - 8 mands (Drenge 2011)
9:15 - 10:00 lørdag 25. sep
Banen ved Ålholmhallen
2021
25
Sep
Stævne (Drenge 2013)
9:30 - 12:00 lørdag 25. sep
2021
25
Sep
Stævne Blistrup (Drenge 2014)
9:30 - 12:15 lørdag 25. sep
 Ved Blistruphallen
Ålholm Fodbold på Facebook
Sponsor samarbejde med OK
select_fodbold
Brilliant Super fra SELECT

Top af poppen indenfor fodbolde! SELECT fodbolde fra PRO-serien har været forbi Holdsport til du anmeldelse -  læs om fodbolde HER