Velkommen til

Ålholm IF Fodbold

Velkommen til Ålholm IF - Fodbold

Ålholm IF - Fodbold er en afdeling under Ålholm Idræts Forening (Ålholm IF) og som har sit idégrundlag i det sociale arbejde, med udgangspunkt i ungdommen i Hillerød vest.

I Ålholm Fodbold er der plads til alle, og det skal være sjovt at spille fodbold. Ålholm fodbold er en breddeklub i ordets bedste betydning. 

Klubben har et samarbejde med FC 

Nordsjælland

VIGTIGT:

Kære Ålholmer


Træningen genoptages mandag den 8/6,  med op til 50 personer dog stadig med Corona særregler. 

Pas godt på jer selv og andre 

Følg myndighedernes anvisninger

mange hilsner  

Peter Thue Poulsen
Formand  Ålholm Fodbold 

Web shop med Ålholm Fodbold tøj

Ålholms nye  tøjleverandør er Addidas, se i webshoppen hvad  der er i Kollektionen

www.sport-direct.dk/hilleroed/åif

Nyheder
Der er endnu ikke oprettet nyheder
Corona retningslinier I Ålholm Fodbold

Guideline og retningslinier i forbindelse med træning i og kampe Ålholm Fodbold. Rev 6.14/6/2020


Bestyrelsens opgaver:

Bestyrelsen holder sig opdateret på retningslinjerne fra myndighederne, og har ansvaret for at disse bliver efterlevet.

Fodboldaktiviteter igangsættes først, når bestyrelsen mener at aktiviteterne kan udøves med afsæt i Fodboldens Corona regler. Ved ændringer i Fodboldens Corona regler revideres Ålholm fodbolds retningslinjer herefter.

Bestyrelsen beslutter om aktiviteter kan opstartes. Bestyrelsen følger og evaluerer organiseringen og afviklingen af aktiviteten.

Bestyrelsen udarbejder en plan for gennemførsel af aktiviteter.

Bestyrelsen sørger for at der er en Corona-ansvarlig på Anlægget,

Den Corona-ansvarlige udstyres med en speciel vest og anvisninger fra den Corona ansvarlige skal følges

Der printes og opsættes plakater med fodboldens Corona-regler på anlægges, ligesom disses sendes ud til trænere og forældre.

Klubben sørger for håndsprit og sæbe. Vandhanen ved boldrummet benyttes (ingen adgang til hallen)

Trænernes opgaver/ansvar

Trænerne skal sende en plan over antal træningsgrupper de forventer at anvende til træning, herefter bliver træningsplanen tilrettelagt efter bane kapacitet og antal træningsgrupper.

Trænerne og frivillige indkaldes til et ”Corona forum” hvor regler og retningslinjer forklares, træning kan ikke startes før mindst en træner årgangen har deltaget i Corona forum. Corona forum kan være enten personlige samtaler eller via internettet (skype og lign). Hvis trænere ikke har deltaget i skype møde eller samtaler skal trænerne bekræfte at have læst og forstået reglerne ved at  sende en mail hvor der bekræftes dette til formanden. 

Såfremt trænerne har meldt et forkert antal grupper ind, kan den Corona-ansvarlige på anlægget udstede påbud om ændring eller aflysning af dele af træningen.

Vestene til den Corona ansvarlige er delt i to kasser, en med rene og en med veste der skal til vask. Hvis der ikke er flere rene veste kontaktes formanden.

 

 

 

Guidelines for afvikling af Aktiviteter:


Før træning

Sundhedsmyndighedernes anbefalinger skal følges.

Omklædning må ikke anvendes.

Der må ikke mødes op til træning hvis man har symptomer på Covid-19 eller bor sammen med eller har været i kontakt med en der er testet positiv.

Der er ingen træning for personer i risikogrupper uden myndighedsgodkendelse.

Alle møder omklædt til tiden (ikke før) og går direkte til deres træningsgruppe.

Hvis børn afleveres af deres forældre, skal dette ske uden for anlægget, da der ikke må være tilskuere på anlægget

Kun trænere, Corona ansvarlige og bestyrelse har adgang til boldrum og container.

Der trænes i grupper af maksimalt  50 personer inklusive voksne, og der må ikke skiftes ud i grupperne under træningen.

Der vælges et sæt kegler og bolde til hver træningsgruppe, og som kun må bruges af denne gruppe

Bruges overtræksveste skal de vaskes efter brug

Der må kun anvendes private drikke dunke, som medbringes hjemmefra og må ikke deles.

Alle vasker hænder/spritter hænder af inden træningen.


Under træning

Der skal være en voksen/træner tilstede i hver gruppe

Der bør holdes 1 meters afstand under så meget af træningen som muligt

Under træning er sporadisk kropskontakt tilladt. Det anbefales dog, at man undgår unødig kropskontakt, som fx gruppekram og high fives.

Under træning er det kun den ansvarlige/træneren der må flytte kegler

Det frarådes at heade og laves brysttæmninger

Det anbefales, at boldkontakt med hænderne begrænses mest muligt med undtagelse af målmanden, der skal bruge EGNE handsker, som skal være vasket af før træning. Træningsgrupperne må ikke blandes under træningen


Efter Træning

Alle spillere forlader træning lige efter den er slut. Anlægget skal forlades alene, ikke i grupper.

Træner eller en udpeget forælder vasker rekvisitter af med sæbe og vand (eller sprit)

Hvis der er flyttet på mål, skal de flyttes tilbage, så der er et mål på hver bane. Hvis målene flyttes skal de afsprittes.

Hvis en spiller, frivillig eller træner får symptomer og testes positiv skal klubber, trænere og medspillere straks informeres.

 Ved Kampe:

Der er nu efter Corona retningslinjerne er tegnet  felter på siderne af alle banerne, hvor spillere, der er en del af holdet, samt træneren skal opholde sig under kampen – og ikke andre. Det skal samtidig henstilles, at trænerne ved stævner også holder deres spillergruppe samlet på tilstødene baneareal, når de ikke spiller kamp!

Forældre er ikke tilladt på banearealet!

I forbindelse med kampe må omklædningen anvendes, omklædning og baderum efterlades rengjort.

Praktisk information

Du kan finde træningstider og trænerliste i menuen ovenfor.

DBU kampplaner her DBU og DGI kampplaner her DGI

Hjemmekampplan med dommerpåsætning finder du her

https://fodbold.aalholm-if.dk/klub/alholm-if-fodbold/sider/sommerbold-hjemmekampplan-med-dommerSådan finder du osAktiviteter
2020
20
Okt
Kamp - Ålholm - Hareskov IF (kampstart kl. 17:00) (Drenge 2007)
16:00 - 19:00 tirsdag 20. okt
Ålholmhallen
2020
20
Okt
Træning (Drenge 2011)
16:30 - 18:00 tirsdag 20. okt
Banerne ved Ålholm Hallen
2020
20
Okt
Træning på kunstgræs - Selskov stadion (Piger 2010/2011/2012)
16:30 - 17:30 tirsdag 20. okt
HGI Stadion, Selskovvej 76
2020
20
Okt
Teknisk træning, fysik og kondition (Drenge 2008)
16:45 - 18:30 tirsdag 20. okt
Kunstbanerne på Hillerød Stadion
2020
20
Okt
Hygge bold for Veteraner (Veteran (hyggebold))
17:30 - 18:30 tirsdag 20. okt
Banerne ved Ålholm Hallen
Ålholm Fodbold på Facebook
Sponsor samarbejde med OK
select_fodbold
Brilliant Super fra SELECT

Top af poppen indenfor fodbolde! SELECT fodbolde fra PRO-serien har været forbi Holdsport til du anmeldelse -  læs om fodbolde HER