Klubnyheder

24. januar 2023, 07.44

Generalforsamling i Cafe Bolden ved Ålholmhallen

Mandag den 20/2 2023 klokken 19:30

Dagsorden:

 • Valg af dirigent og referent
 • Beretning over afdelingens virke i det forløbne år
 • Forelæggelse af afdelingens regnskab til godkendelse
 • Information om det fastlagte budget
 • Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 • Indkomne forslag
 • Valg:
 • Eventuelt
 • Formand – Sekretær -Kasserer
 • Øvrige bestyrelsesmedlemmer
 • Revisor

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling indsendes til formanden (thuepoulsen@youmail.dk) senest den. 13/2 2021

Noter

7.    Valg:

a.    Formand - Sekretær:

1.    Formanden genopstiller 2.   Sekretær genopstiller 3.    Vores kasserer ønsker at udtræde af bestyrelsen. Søren Glasse ønsker valg for 1 år. (iflg vedtægterne)

b.    Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Der er 1 medlemmer medlem på valg.

 c. Revisor

Der skal vælges en revisor for 1 år